Association AlNawras pour le Développement et la Citoyenneté
جمعية النورس للتنمبة و المواطنة

التنمية الجهوية، التربية و التعلبم، الثقافة و الفن، الرياضة و البيئة